Regenerering av aktivt kol

trattprocess

Tar man bort dom föroreningar som fastnat i aktivt kol så kan det återanvändas. Man återfår upp till 70% av verkningsgraden. Detta kan i princip göras hur många gånger som helst. Är kolet mjukt, kolsorter av torv är mjuka, så håller det inte att regenerera så många gånger, kornen blir mindre och mindre för varje gång. Hårda kolsorter av kokosnöt eller sten håller betydligt bättre och kan regenereras hundratals och ibland tusentals gånger.

Det finns 2 sätt att regenerera aktivt kol på:
Med värme (termisk regenerering) och med ånga, ångregenererering.

Regenerering med värme i industrin går till på följande vis:
* Kolet torkas
* Kolet förvärms så att föroreningar i kolets porer förkolnar
* Kolet omaktiveras vid 700-1000°C så att dom förkolnade föroreningarna övergår i gasform och lämnar kolet. Detta sker i en syrefri miljö så att kolet inte börjar brinna. På detta vis är porerna åter tomma och kolet kan användas igen.

Utomlands är det inte ovanligt att hobbybrännaren regenererar sitt aktiva kol. Det går till så här:
Kolet innehåller mest finkeloljor som har en högsta kokpunkt på 130°C. Finkeloljor är högre alkoholer som amyl- butyl och propylalkoholer och ångan kan antändas.

Därför börjar dom med att hälla kolet i en sil och spola det med hett vatten från varmvattenkranen. Är kolkornen 0,4-0,85 mm så går dom rakt igenom en vanlig kökssil när man spolar vatten, en tätare sil får anskaffas eller man får hoppa över detta steg. Därefter kokar man kolet i vatten i 10-15 minuter, detta för att redan nu lösa upp en del högre alkoholer. Sedan torkas kolet på en djup bakplåt.
När kolet är torrt placeras det i den elektriska ugnen (köksfläkten är på och fönstret på glänt). Ugnen ställs på 140°C eller 150°C och man värmer kolet i 1-2 timmar. Sedan stänger man värmen och kolet får svalna över natten och är klart att användas igen. Föroreningarna som lämnar kolet vid uppvärmning luktar illa.
Man brukar använda ett 50 mm brett rör till spritreningen (istället för 40 mm) då regenereringen inte är fullständig, då finns det extra kol så att reningen fungerar i alla fall. Faran med att regenerera i ugn är att kolet kan antända. Kol gjort av trä eller torv antänder vid ca 200°C och stenkol vid ca 400°C. Stenkol kan man ibland regenerera med ugnen på max temperatur.

koldiagram

Regenerering med ånga i spritindustrin går till på följande vis:
Först backspolas filtret med varmt vatten. Detta sker uppifrån och neråt då dessa kolfilter alltid filtrerar underifrån och uppåt. Därefter kopplas ånga på och trycks genom kolet, också detta uppifrån och nedåt. Ångan är 120-130°C och snart är kolet lika varmt. All finkel och alla föroreningar spolas loss ur kolets porer. Därefter backspolas kolet med vatten före nästa användning.

Jag känner inte till några hobbyfolk som regenererar med ånga. Är det någon av Er som tillverkar Er egen sprit i Europa och regenererar sitt kol med värme eller ånga, kontakta oss gärna och berätta i vår Helpdesk.

Regenereringsförmågan i ånga är mycket stark. Redan ångan från en tekittel räcker till för att regenerera aktivt kol. Det är inte omöjligt att man i framtiden kan koppla ett tillbehör till destillationsapparaten eller en ångtvätt och regenerera kolet i detta.

Det finns ångtvättapparater att köpa eller hyra, med vilka man på ett miljövänligt sätt kan ångtvätta väggar, golv, hus och annat helt utan kemikalier. Att fylla kolet i en silbehållare så att det blir ett skikt på 5-10 cm höjd och sedan blåsa rent det med ånga från en ångtvättapparat borde inte vara så svårt. Ångan i en bra ångtvättapparat är 145C, trycket 4,5 bar och reningen kan sköta sig själv i en timmes tid eller så. Vattnet som droppar av kan man ju smaka av. När kolet är rent så smakar ju vattnet bara vatten. Är det någon som provat så skicka ett mail och gärna foto också.

Nu är aktivt kol så billigt att detta knappast är lönsamt om man köper kolet i Sverige. Men sitter man i sitt sommarhus i Italien eller Spanien så kostar frakten från Sverige astronomiska summor, bara postens startavgift är 175 kronor, sedan tillkommer kilofrakten.

copyright_hembryggning