Porstruktur i aktivt kol beroende
på råmaterial

Aktivt kol gjort av torv och har både microporer och mesoporer. I tillverkningen kan man styra fördelningen av micro och mesoporer och få med många mesoporer till multi purpose aktiva kol. Även pulveriserat torvkol innehåller mesoporer.

Aktivt kol gjort av brutet stenkol har också både micro och mesoporer och har också en multi purpose karaktär. Chemviron är marknadens populäraste stenkol. En uppstickare är KC-06, ett stenkol med mindre korn 0,4-0,85 mm, detta blir allt mera populärt.

Lignitbaserade aktiva kol har mycket mesoporer i storleken 1-4 nm samt också större mesoporer med en stor tillgänglighet. Detta även i pulverform.

Aktivt kol baserade på kokosnötskal har genomgående bara microporer, under 1 nm i storlek. Renar man sprit (där många föroreningar ligger mellan 2-10 nm) med kokosnötkol så proppar man snabbt igen ingångarna till microporerna, vilket gör att man inte kan utnyttja kolets kapacitet till fullo. Det kan ändå fundera bra då kokosnötkol ofta har 2-3 gånger större kapacitet än andra kol.

Kemiskt aktiverat aktivt kol är extremt poröst med mycket microporer och mycket mesoporer. Jämfört med ångaktiverat aktivt kol så har kemiskt aktiverat kol en yta som är mindre vätskesugande och mer negativt laddad. Detta sänker effekten vid spritrening.

Bästa porkombination i aktivt kol för rening av hemtillverkad sprit
För en perfekt rening finns flera aktiva kol som fungerar i industriell skala. Detta för att man filtrerar underifrån och uppåt och kan styra kontakttiden genom en mycket långsam genomströmningshastighet. Hobbybrännaren filtrerar uppifrån och nedåt och då går det för fort, kolet hinner inte rena. Därför kan ett enkelt torvkol fungera lika bra eller bättre än ett betydligt bättre stenkol. Det hänger mer på hur små granulat man kan få. Ett kokosnötkol på 0,4 – 0,85 mm, som nästan saknar mesoporer, kan göra ett fantastiskt arbete genom att föroreningar fastnar mellan kornen och i inloppen till microporerna – för att filtreringen går sakta. Likaså kan Norit 0,25 – 1 mm fungera bättre än betydligt ”bättre” kol. Norit har en yta på ca 750 kvm/g, väger hälften av, och kan rena bättre än dubbelt så ”bra” kol. Detta för att filtreringen går sakta, det är en stor kontaktyta och för att det finns mycket mesoporer i Norit. Däremot är Norit inte bra att regenerera för upprepad användning, det går sönder. Till regenerering är hårda kol bättre.

Det finns helt enkelt inget självklart kol för hobbybruk. Man kan välja ett kol med 0,4 – 0,85 mm korn eller blanda 2 eller 3 sorter. Att blanda Chemviron och Norit är en klassiker. Chemviron har alltid en jämn kvalitet, ett pålitligt kol, men kornen är för stora, 0,4 – 1,4 mm, så det hinner inte verka till 100%. Norit har små korn som ger en långsam filtrering och många mesoporer. Det är också populärt att blanda Chemviron med stenkolet KC-06 som har mindre granulat, 0,4-0,85 mm. På senare tid har många börjat använda enbart KC-06. Då det är ett stenkol har det både micro- och mesoporer och de små granulaten ger kolet dess fördel mot andra sorter. I kvalitet räknat är stenkolet Chemviron F200 från Belgien det bästa. Om det funnits i granuleringen 0,4 – 0,85 hade det varit dubbelt så bra. Chemviron F200 har både micro- och mesoporer, är multi purpose och håller en jämn kvalitet. Många konkurrenter har också börjat kalla sina kol för F200…

Kvalitetsproblem med aktivt kol
Det finns massor av kvalitetsproblem med aktivt kol. Det vanligaste är att det blir fällning i spriten. Detta är typiskt för kokosnötskol. En gången är dom fantastiskt bra, nästa gång fäller kolet. Det beror oftast på att tillverkaren inte syratvättat kolet ordentligt. Detta görs inte ordentligt och kolet fäller – nästa gång fäller det inte, tvättningen har blivit ordentligt gjord. Man skall tvätta ut de ämnen ur kolet som är rester från tillverkningen, som inte är kol och inte förgasats och lämnat kolet vid tillverkningen. När kolet fäller (ej att förväxla med kalkfällning från vattnet man spätt ut spriten med) är det dessa ämnen, salter, som fäller ut. Dom löser sig i spriten och börjar senare att fälla ut som vita partiklar.

Ett annat vanligt problem är dålig siktning för småkornigt kol. Pulvret är inte ordentligt bortsilat och man får stopp i filtreringen. Likaså kan det vara en för liten andel små korn så att filtreringen går för fort igenom och kolet inte hinner adsorbera.

Ett annat kvalitetsproblem är att försäljarna inte har en aning om vad dom säljer. Dom brukar påstå att Norit är ett träkol, det är ett torvkol. Man packar om kolet i påsar och ibland stämmer det inte vad som står på påsen. Chemviron finns i 2 kvalitéer med exakt samma deklaration, en tillverkad i Europa och en i fjärran östern. Den europeiska är bäst trots att dom skall vara identiska.

Det värsta problemet är okunniga kolsäljare. Man tror att allt aktivt kol fungerar till alkoholrening. Så är det inte. Först och främst skall det vara ett rent (foodgrade) aktivt kol för livsmedel, t ex dricksvatten eller vodka. Ofta säljer man kol avsett för luftrening eller gasrening. Dessa är inte tvättade alls efter tillverkningen så man får en massa oönskade ämnen i spriten, som får kastas. Är kolet kemiskt aktiverat får man fosforsyra eller andra kemikalier. En del kolsorter tillverkas av avfallsprodukter, oljeavfall, ben, djurkadaver och annat som inte får användas till livsmedelskol. Många av dessa kolsorter ger spriten en värre smak än den hade före reningen och är direkt hälsovådliga

copyright_hembryggning