Som ni förmodligen redan vet så är vi så håller vi ständigt på med att utveckla nya produkter.

Vi har lanserat en ny serie av produkter – Fulstopp, Tvärstopp och Smittstopp. Dessa är baserade på ny katjonisk livsmedelsklassade polymer. Ämnet är vattenlösligt och när det kommer i kontakt med en yta så klistras det fast så kraftfullt att det håller sig fast även under vatten. Vår bedömning är att det håller sig på en yta i mer än 10 år.

Katjoniska polymer är som positivt laddat plast. Bakterier, virus, svamp, mögel, stafylokocker, alger, mossa etc. är negativt laddade. Dessa kan inte leva på en positivt laddad yta. T.ex. om svininfluensan träffar en behandlad yta, så klistras den fast och dör omedelbart. Utan gift, endast elektrisk laddning.

Vi har arbetat med att lansera dessa produkter inom 3 områden

Fulstopp & Tvärstopp – Skydd för hus, tak, väggar m.m. från svamp, alger, mossa m.m. Ger skydd mot dessa längre tid än någon annan giftbaserad produkt. Avdöda med Fulstopp och skydda med Tvärstopp.

Smittstopp – Förhindra att sjukdomar som Salmonella sprids inom livsmedelsindustrin och restauranger. En behandlad yta tillåter inte att sjukdomar sprids från en matbit till nästa matbit som placeras på samma yta.

Förhindra spridning av sjukdomar till sjukhuspersonal, sjukhus m.m. Där antalet smittade redan är hög (av varierande sjukdomar) och smittorisken är hög.

Smittstopp behandlande ytor är bakterie, virus och sjukdoms fria. Spruta på och torka av. Vanliga rengöringsmedel (anjontensid) neutraliserar Smittstopp’s effekt (den positivt laddade ytan) och därför kan dessa inte användas ihop. Smittstopp har hög rengöringseffekt som gör att andra rengöringsmedel blir helt utbytbara. Använd Smittstopp på dörrhandtag, strömbrytare, toalettsits, spolknapp. T.o.m. väggar kan rengöras med Smittstopp.

Det är väldigt enkelt och billigt att testa effektiviteten. Använd “test plattorna” för hygienisk livsmedel test. Applicera Smittstopp på en ofta använd yta som t.ex. toalett kranar, dörrhandtag m.m. Vänta tills ytan är rikligt använd. Använd “test plattan” på ytan och skicka provet till laboratoriet.

Idag finns det ingen konkurrerande produkt på marknaden. Smittstopp, Fulstopp och Tvärstopp tillverkas av oss, utan en mellanhand.

Dessa produkter är tillgängliga i vår konsument butik Allt-fraktfritt.com >>