Hur man ökar aktivt kols reningseffekt med 100%


Hall kolet

1. Häll kolet i en rostfri kastrull och häll på minst dubbelt så mycket hett eller kokande vatten.

Rorrunt

Rör runt med en stor sked, låt kolet sjunka till botten och häll av överskottsvattnet.
Upprepa 3-4 ggr så att alla lösliga ämnen som finns i kolets porer tvättats ut och kolet är helt genomvätat.

Bild_A 2. Fäst 2-3 filterpapper på röret (Bild A) och fyll röret helt med varmt vatten. Fyll på kol i röret så att det hela tiden hamnar i vattnet och all luft lämnar röret (Bild B). Knacka på röret så kolet packar sig. Filtrera sedan 2-3 liter vatten genom röret. Detta spolar ut dom sista lösliga ämnena (Bild C).

3. Häll på spriten när det sista vattnet lämnar tratten (Bild D). Smaka av när spriten börjar komma ut ur rörets och samla upp den. Lägg ett lock över tratten så att inte spriten avdunstar. .

4. Häll på en liter vatten sist så kommer all sprit ut ur röret. Smaka av när det byter från sprit till vatten och kasta vattnet.

På detta vis startar man upp kolet och man får ut luften ur röret. Man eliminerar också den “kanalbildning” som sker om man använder torrt kol samt eliminerar den pH-förändring (från 7 till 10) som sker när kolets lösliga substanser löses upp av vatten eller sprit.När kolet varit uppvärmt och är vätat samt luften ute ur röret, så kommer spriten att rinna genom kanalerna inuti kolkornen i stället för att smita förbi. Effekten ökar med över 100% på detta vis så att man får en renare sprit och kan filtrera dubbelt så mycket. Man kan också filtrera snabbare. Filtreringen skall gå i ett svep, röret får aldrig gå torrt..

Rörets diameter får inte understiga 38 mm, då får man en “väggeffekt”, mycket sprit smiter förbi orenad längs rörets vägg.

Läs mer om hur man ökar aktivt kols reningseffekt med 150%

copyright_hembryggning