Filtreringsbädd av granulerat
aktivt kol

Vi behöver att aktivt kol med både micro- och mesoporer och konstaterar att något idealiskt aktivt kol inte finns på marknaden. Så vi får använda 2 kolsorter. Vi skall också välja kornstorlek på kolet.

Vi kan använda flera olika sorters aktivt kol i röret. Dessa kan blandas eller fyllas i röret var för sig. För bästa funktion är det då bäst att spriten först passerar det kol som har flest och störst mesoporer och därefter går vidare till ett kol med mer microporer. Norit 0,25-1 mm har mycket mesoporer och passar därför bra överst i röret. Men oftast används Norit för att sakta ner filtreringen och en strypning måste vara underst i röret, annars kan det komma luft i kolbädden.

Vid filtrering i bädd är det 2 saker som påverkar absorbtionen väldigt mycket. Ju mindre kolkorn (granulat) vi har i kolet, desto mer ökas diffusionshastigheten (passerhastigheten/spridningen genom kolet) så att det blir snabbare kontakt utanpå och inuti kolet. Vid granulat eller stavar/pellets på 1,5-4 mm blir det nästan ingen kontakt alls och föroreningarna når inte fram till meso- och microporerna. Det fungerar inte. Exakt samma kol i en finare granulering fungerar bra. Vad vi vill ha är så små korn som möjligt. Men blir kornen för små så blir det stopp i kolbädden (röret) och det går inte att filtrera alls. Mjuka kol av torv eller trä brukat ligga på kornstorleken 0,25 – 1 mm och hårda kom av sten eller kokosnötskal brukar ligga på 0,4 – 0,85 mm. Detta är bra kornstorlekar som ger spriten en stor kontaktyta mot kolet.

Tyvärr är det idag så att kvaliteten på aktivt kol skiftar varför man oftast väljer ett aktivt kol med större korn, t ex Chemviron, för att vara säker på en jämn kvalitet. Då vet man att det alltid fungerar – men det fungerar inte optimalt.

Det andra som påverkar absorbtionen är filtreringshastigheten. Den mätas i Bäddvolym per timme (HSV, Hourly Space Velocity) dvs mängd renad sprit per timme i förhållande till hur stor volym röret har. Volymen mäter man enklast genom att fylla vatten i röret.

Bäddvolym per timme (HSV) brukar ligga på 0,25 vid rening av alkohol medan vatten ofta renas vid 2-3 HSV. På ett rör som rymmer 1,7 liter ligger maximal rening vid 4 dl per timme om röret är ca 40 mm brett och kolkornen runt 0,4-1,4 mm. Filtrerar man snabbare så hinner inte kolet rena ordentligt. Det finns bara 3 sätt att snabba upp detta, bredare rör eller längre rör eller mindre kolkorn. I detta fallet kan vi inte ha ett smalare rör för under 38 mm så får vi ”väggeffekt” i kolbädden och föroreningarna smiter förbi kolet längs väggen. Ökar vi bredden på röret så kommer det ut mer alkohol per timme utan att flödet rinner fortare. I spritindustrin är dessa filter 1 meter eller mer i bredd och HSV ställs in genom att man pumpar spriten underifrån och upp i kolbädden med 0,25 HSV.

copyright_hembryggning